הכרויות חינם אתרי הכרויות הכרויות סקס הכרויות בפייסבוק אירועים לפנויים פנויות הכרויות 50+ לצאת לדייט
שכחתי סיסמא | זכור אותי
אני: רוצה להכיר:
בגיל: איזור:

למה חשוב לחתום על הסכם ממון בפרק ב'?

דף הבית > רשימת מאמרים > למה חשוב לחתום על הסכם ממון בפרק ב'?

מאת: עוד אורנה שפטר - גישור זוגי, משפחתי ולגירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973 (להלן:"חוק יחסי ממון") החל גם על ידועים בציבור, קובע כי כל אחד מבני זוג, זכאי למחצית מרכושם המשותף במידה והם נפרדים או במקרה פטירה של אחד מהם. חוק יחסי ממון קובע גם שנכסים שהיו שייכים לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או שהם קיבלו בירושה או במתנה במהלך הנישואין, לא יחולקו בין בני הזוג.

 
 
מה קורה במצב בו בני זוג חיים יחד ואינם מוכרים כידועים בציבור? כיצד יקבע עבורם תאריך תחילת הקשר ביניהם? הרי תאריך זה הוא המועד הקובע לעניין ההפרדה בין הרכוש שהיה שלהם לפני תחילת הקשר וגם לעניין הפרדת הרכוש המשותף.
 
בני זוג ידועים בציבור שעורכים ביניהם הסכם ממון ונותנים לו תוקף של פס"ד בבית המשפט לענייני משפחה חוסכים מעצמם כמה צרות:
  • במקרה של פטירה של אחד מביניהם הם מקבלים באופן ישיר את קצבאות השארים מהמל"ל, הביטוחים הפרטיים ללא צורך להוכיח את הזוגיות.
  • הם לא צריכים לפנות אל בית המשפט כדי שיכיר בהם בדיעבד כבני זוג וגם שיקבע עבורם את תאריך תחילת הקשר ביניהם וזאת על מנת שניתן יהיה להפריד בין הרכוש הפרטי לרכוש המשותף. ברוב המקרים לתביעה זו מצטרפת גם התנגחות נוספת בבית המשפט מול משפחתו של המנוח ביחס לירושתו או צוואתו.
  • הסכם הממון מאפשר לבני הזוג ניתנת אפשרות להתנות על חוק יחסי ממון ולקבוע חלוקה אחרת במידה ויחתמו על הסכם יחסי ממון, במקרה כזה כללי ההסכם יחליפו את כללי החוק ויקבעו לגבי אופן חלוקת הרכוש.
 

חוק יחסי ממון במהלך נישואים שניים

 
ע"פ פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (פורסמו בשנת 2015) התפלגות הגילאים הממוצעת של הנישאים היהודים הגרושים לפי מין בשנת 2012 הם: חתנים יהודים גרושים בני 40.3 שנים וכלות יהודיות גרושות בנות 38.4 שנים.
לגיל הנישואים בפרק ב' כמה משמעויות.
  • חלק מבני הזוג מגיעים לזוגיות עם תואר אקדמי ו/או ניסיון מקצועי, לעיתים הם כבר מקודמים בתפקיד בכיר או נמצאים במסלול של קריירה כלשהי.
  • ייתכן וחלקם הגיעו עם כספים שקיבלו בגירושין של פרק א' שיכולים לשמש בסיס לרכישת דירה או אף עם דירה משלהם.
  • לחלקם יש זכויות סוציאליות ופנסיוניות, קרנות שונות וקופות גמל שהצטברו לאורך שנים.
כידוע משמעות המרת הרכוש שהצטבר לפני הזוגיות של פרק ב' לכסף או לרכוש לאחריה משמעו הפיכתו לרכוש המשותף לשני בני הזוג ללא קשר למקור ממנו הגיע. ללא חתימה ואישור בבית המשפט של הסכם ממון שמגן על הרכוש שהצטבר לכל בן זוג לפני הזוגיות,  במקרה של פרידה  ו/או גירושין, עלול הרכוש החדש להתחלק בין שני בני הזוג באופן שווה.                                                                                                                                                                                                                               

מיהם ידועים בציבור?

 
הפסיקה מגדירה שלשה מרכיבים עיקריים המצביעים על קיום מערכת זוגית של ידועים בציבור:
  • אנשים שחיים יחד
  • אנשים המקיימים משק בית משותף
  • אנשים המוצגים חברתית כבני זוג
למרות זאת עדיין המושג "משק בית משותף" אינו מוגדר באופן ברור, כך גם הזמן הנדרש לזוגות להיות יחד על מנת להיות מוכרים כידועים בציבור.בארצות המערב (למשל בארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, סקנדינביה ואחרות)  אחוז הזוגות הנשואים נמצא בירידה בעוד אחוז הזוגות הידועים בציבור עולה משנה לשנה. בשונה מכך, במדינת ישראל נראית עליה במגמת הזוגות הרווקים הידועים בציבור, אולם עדיין מרבית הזוגות בפרק ב' נישאים כדת משה וישראל.
 

זכויות ידועים בציבור

 
לידועים בציבור קיימות זכויות סוציאליות על פי החוק. החוקים הסוציאליים וחוקי הביטוח הלאומי במדינת ישראל מאפשרים לידועים בציבור לקבל מלגה מביטוח זקנה, ביטוח שארים וקרנות הפנסיה.
נוסף על כך, לידועים בציבור זכאים גם לקבל מזונות מהעיזבון עם פטירתו של בן זוגם. הפסיקה אף הרחיבה את זכותם ההדדית של בני זוג הידועים בציבור לקבל מזונות האחד ממשנהו.
ידועה בציבור יכולה גם לשנות שם משפחתה לשמו של בן זוגה, אולם כאן נדרש אישור נוסף של שר הפנים. 
כשידועים בציבור נפרדים, או כשאחד מהם נפטר, יחול ההסדר הרכושי של  חלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג שנצברו על ידם במהלך החיים המשותפים.
 

למה כדאי לחתום על הסכם ממון בכל מצב?

 
ידועים בציבור שלא דאגו להיות מוכרים באמצעות בית המשפט, במצבים של פרידה או של מוות,  על מנת לקבוע אם אכן היתה ביניהם זוגיות וכיצד יש לחלק ביניהם את הנכסים, יצטרך בית המשפט להיכנס לפרטי החיים המאמץ המשותף של שני בני הזוג, משך החיים המשותפים, אופי החיים וכיו"ב. בל נשכח כי משמעות השיתוף ברכוש היא גם חזקה של שיתוף בחובות שנצברו במהלך החיים המשותפים. זהו תהליך ארוך שמשמעו הפעם פניה בתביעה/ות לבית המשפט ולא בבקשה לאישור הסכם ממון. שני הליכים אלו שונים במהותם, בעלותם, במשכם ובהשקעה הנפשית בהם.
 

זכויות ילדי ידועים בציבור

 
ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין אך הוריו הינם ידועים בציבור יזכה ליחס משפטי זהה לזה של ילד שנולד בתוך מסגרת הנישואין. גם לגבי אפוטרופסות, חיוב במזונות הילד ודיני הירושה. ילדם של ידועים בציבור יכול לשאת את שם משפחתו של אביו בהתאם לרצונם של בני הזוג. זוגות צעירים שלא נישאו ונולדו להם ילדים יוכלו להבטיח את זכאותם כידועים בציבור ואת זכאות ילדיהם יחד עם כל דרך חלוקה ממונית שיבחרו במסגרת הסכם הממון.
 

חוק יחסי ממון לידועים/ות בציבור שהם גרושים/ות או לאלמנים בפרק ב'

 
למרבית הפליאה, אחוז גבוה מאוכלוסיית הגרושים והגרושות במדינת ישראל, ממסדים את יחסיהם בפרק ב' באמצעות נישואין כדת משה וישראל. היות וידוע שאחוזי הגירושין בפרק ב' גבוהים אף יותר מאילו שבפרק א', עלולים להישאר בני זוג בפרק ב' שלא ערכו ביניהם הסכם ממון ודאגו לשמור על הזכויות החומריות והרכוש שלהם מהתקופה שלפני הנישואין של פרק ב', חשופים לסכנה, לפיה חלק מרכושם טרם הנישואין יהפוך לאחר הגירושין לרכוש משותף, כך שעם פירוק הנישואין הם יקבלו רק את מחציתו.
גם זוגיות או נישואין בפרק ב' של אלמנים ואלמנות, וגרושים וגרושות שהינם הורים לילדים מזוגיות קודמת, הרבה יותר מאתגרת מהזוגיות הקודמת, הן מהבחינה ההסתגלותית לקונסטלציה המשפחתית המורכבת, והן מהבחינה הממונית. למשל, מגורים משותפים עם הילדים שהביא עמו כל אחד מבני הזוג מפרק א', ניהול נכסים משותפים של אחד מבני הזוג וילדיו ותשלום דמי מזונות של אחד מבני הזוג, כורכים בחובם התמודדויות לא פשוטות כלל וכלל מצד בני הזוג וגם מצד הילדים.
 
 
סיכום: לבני זוג בכל גיל הנמצאים בפרק ב' יש אינטרס להסדיר את העניינים הכלכליים ביניהם באמצעות הסכם ממון וזאת בטרם הם דוהרים לתוך זוגיות ו/או נישואין חדשים, הכוללים הרבה תקווה חדשה, אך יחד עם זאת הם בעלי סיכונים.
טיפ חשוב נוסף שצריך לדעת הוא שהסכם הממון מסדר את היחסים הממוניים בין בני הזוג רק בחייהם. על מנת לסדר את הרכוש והכספים לאחר מאה ועשרים, חייב כל אחד מבני הזוג לכתוב צוואה ולהוריש את רכושו הבלעדי למי שיחפוץ. כך הוא מייתר מראש מצב בו לאחר מותו עשוי בן זוגו לפנות לבית המשפט ולבקש שיכירו בו מתוקף היותו בן זוגו שותף שווה גם ברכושו האישי.
 
 
 
 
אורנה שפטר, עו"ד ועו"ס, מגשרת זוגית, משפחתית ולגירושין.
רח' היצירה 3 (בית ש.א.פ) הבורסה, רמת גן.
לפניות באמצעות הדואר האלקטרוני: orna@shpetter-law.co.il
03-6962453, 050-5794548,
http://os-gishur.co.il
 
 

 
22/04/2024

צוות האתר מאחל לכולם, חג פסח שקט ושמח ותפילה שכל החטופים יחזרו כבר הביתה15/09/2023

בואו למצוא אהבה ולהנות בסוף שבוע בים המלח לפנויים ופנויות  - לפרטים נוספים ליחצו כאן14/09/2022

בשבת הקרובה טיול פנויים פנויות אל עמק המעיינות. לפרטים נוספים - ליחצו כאן08/02/2022

הכרויות לפרק ב' - קבוצת פייסבוק תוססת ופעילה לגרושים וגרושות שמחפשים הכרות לפרק ב - להצטרפות ליחצו כאן15/08/2021
ליחצו כאן והצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק שלנו "הכרויות לקשר רציני" - החצי השני שלך מחכה לך כאן...
 

 


 22/04/2021
בשבת הקרובה, טיול פנויים פנויות אל הנופים הקסומים של נחל קטלב ואבו גוש. לפרטים והרשמה ליחצו כאן
 
 


 


חדשות האתר
א ב ג ד ה ו ש
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
לוח אירועים
  מה עוד?
הכרויות לקשר רציני
הכרויות סקס
הכרויות לגילאי 50 פלוס
Знакомства на русском
כפיות - אתר הכרויות
בליינד דייט - אתר הכרויות
שליש גן עדן - הכרויות לדתיים
موقع تعارف عربي
אתר ההכרויות lovely
המלץ על האתר |

  הכרויות | זבנג הכרויות | דייטלנד |   הכרויות לדתיים   |    הכרויות לגילאי 50+    |  ספיד דייטאימון אישי למציאת זוגיות  | בלוג  | אודות |                 צור קשר

כל הזכויות שמורות לפו"פנאי - אתר הכרויות ופנאי לאנשים איכותיים site by: visual - pure interactive | Developed by: WiseGroup Media LTD